DOGODKI:

novica

Pregled zgodovine našega društva...


Društvo danes šteje 73 članov. Usposabljanju v zadnjem času posvečamo veliko pozornost, saj se v našem društvu zavedamo, da je operativna usposobljenost ključnega pomena za hitro in učinkovito posredovanje. V preteklih letih smo tudi na področju tekmovanj dosegli kar nekaj vidnih rezultatov.

Društvo je leta 1999 od Gasilske brigade Ljubljana prejelo 18 let staro gasilsko vozilo GVC 16/60 znamke TAM 170. V preteklih letih smo zaradi velikega sušnega obdobja s tem vozilom opravili zelo veliko prevozov pitne vode na našem območju in s tem si pridobili določena finančna sredstva za nakup novega vozila. Tako smo leta 2006 tudi uradno prevzeli novo gasilsko vozilo GVC 24/50 na podvozju MAN. Društvo je opremljeno tudi z terenskim vozilom za prevoz moštva in specialnim gasilskim vozilom za gozdne požare znamke BREMACH, katerega smo leta 2009 prejeli od Gasilske brigade Ljubljana.

Zvonko Radenčič
Prežganje, 22.12.2009

naprej