DOGODKI:

novica

Pregled zgodovine našega društva...


Že okoli leta 1960 je bilo na Prežganju ustanovljeno gasilsko društvo, ki pa ni bilo uradno registrirano. Delovalo je v garaži osnovne šole Prežganje, kjer je bila shranjena najnujnejša oprema (stara 400 l motorna brizgalna in ostala oprema za trodelni napad). Društvo je takrat štelo okoli 15 članov. Leta 1969 je bil ustanovljen gradbeni odbor za izgradnjo gasilskega doma in izvedena so bila pripravljalna zemeljska dela na lokaciji, kjer stoji gasilski dom tudi danes. Že leta 1972 je bila izdana lokacijska dokumentacija, vendar je društvo zaradi odselitve nekaterih članov tega leta tudi prenehalo s svojim delovanjem.

Po nekaj večjih požarih se je leta 1985 nekaj domačinov odločilo za ponovno ustanovitev gasilskega društva in ga leta 1988 tudi uradno registrirali. Gasilsko društvo je še vedno delovalo v garažnih prostorih OŠ Prežganje, kjer je bila shranjena najnujnejša oprema. Vseskozi je bila prisotna želja za izgradnjo gasilskega doma, ko pa je gasilsko društvo leta 1989 dobilo svoje prvo orodno vozilo znamke TAM in leto kasneje še novo motorno brizgalno Ziegler 16/8, pa je bila pridobitev novih prostorov nujno potrebna. Leta 1990 je bil ustanovljen gradbeni odbor, ki je pričel z zbiranjem dokumentacije in sredstev. Gasilskemu društvu je prisluhnila tudi župnija, ki je z darilno pogodbo odstopila zemljišče za gradnjo gasilskega doma. Z zbiranjem prostovoljnih prispevkov in lastnim delom smo leta 1992 pričeli z gradnjo gasilskega doma in ga do 15 obletnice delovanja, ki smo jo praznovali v leta 2003, tudi dogradili. V gasilskem domu je poleg osnovnih prostorov tudi večnamenska dvorana.

Prostovoljno gasilsko društvo deluje na celotnem območju bivše Krajevne skupnosti Besnice v 14 vaseh in zaselkih, kjer prebiva okoli 1.450 prebivalcev in obsega 54 kvadratnih kilometrov, od tega je 80 % površine poraščeno z gozdovi. Naseljena območja imajo nezadovoljivo hidrantno omrežje ali pa so celo brez njega.

naprej