DOGODKI:

novica

Operativa v društvu...


Prostovoljno gasilsko društvo Prežganje je eno od 35. gasilskih društev v Gasilski zvezi Ljubljana. Naše območje operativnega delovanja je 55 najvzhodnejših kvadratnih kilometrov ljubljanske občine (slika 1).

Območje operativnega delovanja PGD Prežganje je specifično v primerjavi z ostalo GZ Ljubljana. Razgibanost terena predstavljata: najnižja točka z nekaj nad 300 metrov in najvišja točka Mestne občine Ljubljana na vrhu Janč s 794 metri nadmorske višine. Je 80-odstotno poraščeno z mešanim gozdom, poseljuje ga pretežno kmečko prebivalstvo in ima slabe cestne povezave do nekaterih zaselkov. Prisotno je večje število počitniških hišk, ki se nahajajo na težko dostopnih lokacijah. Slaba so tudi vodovodna omrežja, saj ima samo pet naselij ustrezno hidrantno omrežje. Najbolj izrazita lastnost pa je oddaljenost osrednje enote – Gasilske brigade Ljubljana. V idealnih razmerah potrebujejo za dostop več kot 30 minut.

Smo društvo II. kategorije. Imamo gasilsko vozilo s cisterno GVC 24/50, vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP-2 in vozilo za prevoz moštva GVM. Imamo 23 operativno opremljenih, usposobljenih gasilcev.

Izobraževanje in usposabljanje naših članov poteka v organizaciji GZ Ljubljane in GZ Slovenije. Znotraj društva se usposabljamo na mesečnih operativnih vajah. Udeležujemo se tudi sektorskih in meddruštvenih vaj, tudi z društvi sosednjih gasilskih zvez.

Na našem požarnem območju se srečujemo s požari stanovanjskih objektov, počitniških hiš, gospodarskih poslopij, delavnic, z gozdnimi in travniškimi požari, hudourniškimi vodami itn. Zaradi že prej omenjenega problema slabih oziroma neobstoječih vodovodnih omrežij opravljamo tudi prevoze vode v sušnih kot tudi v nesušnih obdobjih.

vozila
naprej